ေရာဂါဘယကင္းရွင္းေရး ၀ုဇူမွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပး

က႑ – Health
 
အစၥလာမ္သာသနာမွာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းက အင္မတန္အဓိကက်လွပါတယ္။ အစၥလာမ္ကေျပာတဲ့ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းဆိုရာမွာ ျပင္ပခႏၶာကိုယ္စင္ၾကယ္ျခင္းအျပင္ အတြင္းစိတ္၀ိဉာဏ္စင္ၾကယ္ျခင္းရွိဖို႔အတြက္ပါ ပါ၀င္ပါတယ္။ အတြင္းစိတ္၀ိဉာဏ္စင္ၾကယ္ျခင္းကေတာ့ ႏွလံုးသားဟာ ေစးႏွဲတြန္႔တိုျခင္း၊ မစၦရိယစိတ္ေမြးျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္းနဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ျခင္း အစရွိတဲ့ မေကာင္းတဲ့ဉာဏ္ဆိုးေတြကေန ကင္းရွင္းသြားျခင္းကိုဆိုလိုပါတယ္။
 
မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ တစ္ေန႔ဆြလားသ္ငါးႀကိမ္၀တ္ျပဳဖို႔ရာအတြက္ ၀တ္မျပဳခင္တစ္ႀကိမ္စီတုိင္းမွာ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ျခင္းကို မျဖစ္မေနလုပ္ရပါတယ္။
အို – မုအ္မင္သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါင္းတုိ႔၊ အသင္တို႔သည္ “ဆြလာတ္” ၀တ္ျပဳရန္ထၾကေသာအခါ မိမိတို႔မ်က္ႏွာမ်ားကို၎၊ လက္မ်ားကိုတံေတာင္ဆစ္ပါ၎၊ ေဆးေၾကာၾကေလကုန္။ ထိုနည္းတူစြာအသင္တို႔၏ ဦးေခါင္းမ်ားကို ပြတ္သပ္ၾကေလကုန္။ ၎ျပင္အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေျခမ်ားကိုလည္း ေျခမ်က္စိမ်ားပါ (ေဆးေၾကာၾကေလကုန္)။ ကုရ္အာန္ – ခဲဘြယ္ေဘာစဥ္က႑ (၅း၆)
အထက္ပါအာယတ္ေတာ္အရ ကုရ္အာန္ထဲမွာ ၀ုဇူျပဳလုပ္ဖို႔ မိန္႔ထားပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္ကလည္း တစ္ေခါက္မွာ အခုလိုမိန္႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။
 
“ေကယာမသတ္ရွင္ျပထရမယ့္ေန႔မွာ ငါကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္လိုက္ (အြမၼသ္သား)ေတြဟာ ၀ုဇူလုပ္ထားျခင္းရဲ႕ သေကၤတအျဖစ္ မ်က္ႏွာနဲ႔ ေျခလက္ေတြလင္း၀င္းေတာက္ပလ်က္ရွိေနမယ္” (ဘူခါရီႏွင့္ မြတ္စလင္က်မ္း)
 
၀ုဇူကိုယ္လက္သန္႔စင္ျခင္းဆိုတာ…
 
မြတ္စလင္အားလံုးကေတာ့ ၀ုဇူကုိယ္လက္သန္႔စင္ျခင္းဘာလဲဆုိတာ သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေရနဲ႔သန္႔စင္ေဆးေၾကာျခင္းပါ။ ဆြလားသ္၀တ္မျပဳခင္တုိင္းမွာ ၀ုဇူလုပ္ကိုလုပ္ရပါတယ္။ အထက္မွာဆိုခဲ့တဲ့ ကုရ္အာန္အာယတ္ေတာ္အရ ၀ုဇူလုပ္ရာမွာ ေအာက္ပါအစိတ္အပိုင္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။
 
(၁) လက္မ်ားကို တံေတာင္ဆစ္အထိေဆးေၾကာျခင္း
(၂) မ်က္ႏွာကိုေဆးေၾကာျခင္း (ႏွဖူးဆံစမွေမးေအာက္ထိ၊ တစ္ဖက္နားရင္းမွ တစ္ဖက္နားရင္းထိ)
(၃) ဦးေခါင္းကို ေရျဖင့္ပြတ္သပ္ျခင္း (ဦးေခါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံု)
(၄) ေျခမ်ားကို ေျခမ်က္စိမ်ားအပါအ၀င္ ေဆးေၾကာျခင္း
အဲဒီအစိတ္အပိုင္းေတြအျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္က လက္ကိုလက္ေကာက္၀တ္ထိေဆးေၾကာျခင္း၊ ပါးလုပ္က်င္းျခင္း၊ ႏွာႏုအထိေရာက္ေအာင္ ႏွာေခါင္းအတြင္းေရထည့္ေဆးေၾကာျခင္း အစရွိတာေတြကိုလည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မြတ္စလင္တုိင္းဟာ အဲဒီထပ္ေဆာင္းေဆးေၾကာျခင္းေတြကို တမန္ေတာ္ျမတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ က်င့္စင္အတုိင္း စြႏၷတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး လုိက္လုပ္ၾကပါတယ္။
 
အလုပ္ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ၿပီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခရီးသြာရင္းတန္းလန္းမွာ ဆြလားသ္၀တ္မျပဳခင္အရင္ ၀ုဇူကိုယ္လက္သန္႔စင္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြျခင္းကိုျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဆြလားသ္ကိုလည္း ပိုၿပီးအသက္ပါေအာင္ဖတ္ႏုိင္ဖို႔၊ အာ႐ံုပိုစိုက္ႏုိင္ဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ၀ုဇူလုပ္ျခင္းဟာ ျပင္ပ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္းသာမကဘဲ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာနဲ႔ ၀ိဉာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေပၚ ႀကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈေတြရွိပါတယ္။
 
၀ုဇူရွိေနတဲ့ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ဟာ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေနသလို တစ္ခ်ိန္လံုးသတိ၀ီရိယနဲ႔ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေနမွာပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္က “ေကာင္းမြန္စြာ၀ုဇူျပဳျခင္းအားျဖင့္ လက္သည္းေအာက္မွာခိုေအာင္းေနတဲ့ အျပစ္ဂုနာဟ္ေတြအပါ၀င္ တစ္ကိုယ္လံုးက အျပစ္ဂုနာဟ္ေတြက ခႏၶာကိုယ္ကေန စြန္႔ခြာသြားတယ္” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ (မြတ္စလင္က်မ္း)
ေရၾကည္ေအးနဲ႔ ၀ုဇူျပဳျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းအေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို ေရပမာဏေျမာက္ျမားစြာနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ရဲ႕ ပ်ဥ္းမွ်၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ေရဟာ ပူေသာ သို႔မဟုတ္ ေအးေသာပတ္၀န္းက်င္ကိုလုိက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိေပးပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကို အပူအေအးမွ်တေစဖို႔အတြက္ ၀ုဇူလုပ္ျခင္းက အေရးပါတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
 
အခု ၀ုဇူလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ရရွိမယ့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုတင္ျပပါမယ္။
 
(၁) ၀ုဇူလုပ္ျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကေန အညစ္အေၾကးနဲ႔ဖုန္မႈန္႔ေတြကို ဖယ္ရွားေပး႐ံုသာမက အေရျပားကိုလည္း ႏူးညံ့ေစၿပီး လန္းဆန္းေစပါတယ္။
(၂) ႏွာႏုအထိေရကို႐ႈသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ႏွာေခါင္းေပါက္အတြင္းမွာ ခိုေအာင္းတဲ့ ေရာဂါပိုးမႊားေတြနဲ႔ ဖုန္မႈန္႔ေတြကို ကာကြယ္တားဆီးၿပီးသားျဖစ္ေစပါတယ္။
(၃) မ်က္ႏွာေဆးျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာအေရျပားအျပင္ဖက္ဆံုးအလႊာကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကိုလည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ပါတယ္။ ၀ုဇူမွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာခ်ိန္အထိ မ်က္ႏွာရဲ႕လွပမႈနဲ႔ လန္းဆန္းမႈကို ထိန္းသိမ္းေပးၿပီးသားျဖစ္ေစမွာပါ။
(၄) ပါးလုပ္က်င္းျခင္းေၾကာင့္ ပါးစပ္ထဲက စားၾကြင္းစားက်န္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သြားျပႆနာနဲ႔ ခံတြင္းနံ႔မေကာင္းျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးပါလိမ့္မယ္။
(၅) နားရြက္ကိုေဆးျခင္းအားျဖင့္ နားပိုး၀င္ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ နားဖာေခ်းအပိုေတြကို ဖယ္ရွားေပးမွာပါ။ နားရြက္အေနာက္ဖက္ကို သန္႔ရွင္းေပးျခင္းေၾကာင့္လည္း နားေစာင့္႐ိုးနာ (mastoiditis) ျဖစ္ေစတဲ့ ပိုးမႊားေတြကို ကာကြယ္တားဆီးေပးမွာပါ။
(၆) ၀ုဇူျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အေရျပားကင္ဆာကိုလည္း ကာကြယ္တားဆီးေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၀ူဇုလုပ္တဲ့အခါ ေရေဆးရတဲ့ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြက အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ထိေတြ႔မႈအမ်ားဆံုး အစိတ္အပိုင္းေတြပါ။ အဲဒီအညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းကထြက္တဲ့ ေခြၽးေတြအျပင္ အျပင္ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဖုန္မႈန္႔နဲ႔ေရာဂါပိုးမႊားေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ၀ုဇူလုပ္ျခင္းက အဲဒါေတြကိုဖယ္ရွားေပးမွာပါ။
(၇) ေရေဆးျခင္းဟာ အေရျပားနဲ႔နီးကပ္စြာရွိေနတဲ့ ေသြးေၾကာအဆံုးသတ္ေလးေတြ၊ အာ႐ံုေၾကာေတြနဲ႔ ဂလင္း(အက်ိတ္)ေတြကို သန္စြမ္းေစျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။
(၈) ၀ုဇူလုပ္ရင္ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြအၾကားထိ (ခိလာလ္လုပ္) ေရေဆးရတာေၾကာင့္ ေျခေထာက္ကို ေရာဂါေတြကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္လံုး ႐ႈးဖိနပ္၊ ေ၀ါလ္ကင္း႐ႈး စီးေနရသူအတြက္လည္း သဲ၀ဲစားျခင္း (Athlete’s foot) ကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
 
ဆြလားသ္၀တ္မျပဳခင္၊ အိပ္ယာမ၀င္ခင္၊ ကုရ္အာန္မကိုင္ခင္၊ ဗလီထဲမ၀င္ခင္၊ အာဇန္၀တ္တက္ဖိတ္ေခၚျခင္းမျပဳခင္၊ ခြသ္ဗာဟ္မဆိုခင္ အစရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြအျပင္ သုႆာန္ကအျပင္၊ အသုဘကိုကိုင္တြယ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ထမ္းပိုးၿပီးအခ်ိန္ေတြမွာလည္း ၀ုဇူျပဳလုပ္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ကုရ္အာန္ထဲက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ အလႅာဟ္ရစူးလ္တမန္ေတာ္ရဲ႕ စြႏၷသ္ေတာ္ေတြဟာ လူသားေတြအတြက္ အၿမဲတမ္းအက်ိဳးရွိေနမွာပါ။ ဒီစာထဲကအတုိင္း က်ေနာ္တုိ႔သိၿပီးအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားအျပားရွိသလို မသိေသးတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြအေျမာက္အျမားရွိမယ္ဆိုတာကိုလည္း သံသယျဖစ္ဖို႔မလိုေၾကာင္းပါ။
(စတီဗင္)
ယခုလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း မဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) ကို Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz